counter for blogger
top of page

AHArchitect

 

AHArchitect is een architectenbureau met een lange traditie van bouwen.

Albert Heikens heeft veel ervaring in het ontwerpen van diverse gebouwen. Van woningbouw tot utiliteitsbouw met een sterk accent op de zorg gerelateerde projecten.

Zo zijn diverse verpleeghuizen, ziekenhuizen, multifunctionele centra en HOED-en door hem ontworpen en gerealiseerd.

Voor een deel zijn deze projecten uitgevoerd onder regie van architectenbureau Abel Eisma Glas. De traditie van architect Eisma, die in het verleden veel projecten in de zorgsector heeft gerealiseerd, is door Albert Heikens opgepakt. In AHarchitect is deze werkwijze verder uitgebouwd.

AHArchitect zet deze traditie voort. Zoals u op deze website kunt zien, behoren ook kantoren, particuliere woningen, projectmatige woningbouw en bijzonder gebouwen tot het werkgebied van AHArchitect.

Visie AHArchitect

 

Elke ontwerp-opgave is een interactie tussen architect, opdrachtgever, gebruiker en de omgeving. Intensief overleg over wensen, eisen en beeldvorming zorgen voor een basis voor het ontwerp. Kenmerken van de locatie, ligging, bezonning en de omgeving bepalen de randvoorwaarden voor het verdere ontwerpproces.

Het overleg met de opdrachtgever en gebruiker staat in het teken van de vertaling van wensen en ideeën in een programma. 'Out of the box' denken, brainstorm sessies helpen om onorthodoxe oplossingen te realiseren.

Op deze manier wil AHArchitect opdrachtgever en gebruiker bewust maken van de mogelijkheden van de bouwopgave. Het ontwerp wordt dan maatwerk.

Door de diversiteit van de opdrachten is AHArchitect in staat om adequaat op uw vraag in te gaan binnen randvoorwaarden en budget.

AHArchitect speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Duurzaamheid met o.a. alternatieve energiebronnen, toepassing van duurzame materialen, cradle to cradle principe.

Zo realiseert AHArchitect voor opdrachtgevers duurzame bouwmogelijkheden.

Werkwijze 
AHArchitect

 

AHArchitect is goed toegerust voor het vervullen van volledige opdrachten en voor specifieke deelopdrachten. Onze dienstverlening omvat:

 • Haalbaarheidsstudies

 • Plan van Aanpak

 • Programma van eisen

 • Advisering over regelgeving:

 • Bestemmingsplannen

 • Bouwbesluit en bouwaanvragen

 • Gebruikersvergunningen

 • Ontwerp van gebouwen:

 • Voorlopig Ontwerp

 • Definitief Ontwerp

 • Bouwaanvraag tekeningen

 • Bestektekeningen

 • Werktekeningen

 • Presentatie van gebouwen:

 • Presentatietekeningen

 • 3D animatie

 • Perspectieven

Bouwkosten en Begrotingen

Bestekken en Technische Omschrijvingen

Aanbestedingen en contractvorming

Directievoering

Opleveringsrapportage.

Team en samenwerking 

Team

AHArchitect beschikt over een klein en flexibel team met ervaren tekenaars en projectleiders.

Bij elke opdracht wordt, afhankelijk van de omvang en complexiteit, een team van interne en externe deskundigen geformeerd om de gevraagde kwaliteit te leveren en te garanderen.

 

AHArchitect heeft een samenwerkingsverband met een collega architectenbureau. Op deze manier bieden wij zekerheid en continuïteit voor de opdrachtgever.

Van 2009 tot 2017 had AHArchitect een samenwerking met Grunstra Architecten. Vanaf 2018 heeft AHArchitect een samenwerking met Archipunt. 

 

Met een kleine sterke basisbezetting en flexibele uitbreidingsmogelijkheden al naar gelang een project, heeft  AHarchitect de formule voor de toekomst.

bottom of page